Inredning 

Lönndörrar

Snickare: Daniel Skagmo

Fotograf: Malin Lauterbach

 

 

Narniaskåp

.

 

Snickare: Daniel Skagmo

Fotograf: Malin Lauterbach